หลักสูตร ภาวณาสัญจร ณ ปราสาทนครหลวง จ.อยุธยา

  • 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2566
  • สนใจสมัครได้ด้วยตัวเองได้ที่ ..... ที่ 085-123-9952

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
หญิง 1 19 ม.ค. 2566 นางสาวอำพร รอดสุด
หญิง 2 19 ม.ค. 2566 นางสุวิมล บุญพร
หญิง 3 19 ม.ค. 2566 นางสาวมณฑา คุ้มรักษา
หญิง 4 19 ม.ค. 2566 นางขัตติญา อุปถัมภกานนท์
หญิง 5 29 ม.ค. 2566 นางสาวกมลชนก สุริยกุล ณ อยุธยา

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map