หลักสูตร พระมหาประกอบ ธมฺมชีโว วัดป่ามหาไชย วัชรธรรมสถาน

  • 21 - 23 กรกฏาคม 2566
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ) ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
หญิง 1 10 มี.ค. 2566 นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร
หญิง 2 10 มี.ค. 2566 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 3 10 มี.ค. 2566 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 4 21 มี.ค. 2566 นางสาวเพ็ญศรี เกิดทรัพย์
หญิง 5 23 พ.ค. 2566 นางสาวอณินทร โอวาทะสาร
หญิง 6 24 พ.ค. 2566 นางสาวขวัญข้าว ขันธะศิลา

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map