หลักสูตร พระครูนิรมิตวิทยากร(วิทยา กิจฺจวิชฺโช) วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จ.เชียงใหม่ และพระครูสุทธิญาณโสภณ (ธวัชชัย สุตธมฺโม) วัดดอยหลวง จ.พะเยา

  • 26 - 28 พฤษภาคม 2566
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ) ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
หญิง 1 3 ม.ค. 2566 นางสาวสุวิมล เกียรติศรีธารา
หญิง 2 15 ม.ค. 2566 นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร
หญิง 3 15 ม.ค. 2566 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 4 15 ม.ค. 2566 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map