หลักสูตร พระครูนิรมิตวิทยากร (วิทยา กิจฺจวิชฺโช) เจ้าอาวาส วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

  • 24 - 26 มีนาคม 2566
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ) ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 3 พ.ย. 2565 นายอาชวพล ติ่งเพ็ชร
หญิง 1 3 พ.ย. 2565 นางสาวพอลักษณ์ ปาณะดิษ
หญิง 2 11 พ.ย. 2565 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 3 11 พ.ย. 2565 นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร
หญิง 4 11 พ.ย. 2565 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map