หลักสูตร พระราชวชิรญาณโกศล วิ. (หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต) เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย

  • 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2566
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ) ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 3 พ.ย. 2565 นายณภัทร ชื่นอิ่ม
ชาย 2 3 พ.ย. 2565 นายอาชวพล ติ่งเพ็ชร
ชาย 3 12 พ.ย. 2565 นายภาธรทฤฒ ปานสอน
ชาย 4 23 พ.ย. 2565 นายณัฐ​ว​ั​สส์​ ทวี​โชค​จินดา​กร
หญิง 1 3 พ.ย. 2565 นางสาวกุลรวิภา ฉัตราธนันภัท
หญิง 2 3 พ.ย. 2565 นางสาวอัจจนา ล่ำซำ
หญิง 3 3 พ.ย. 2565 นางสาวจงรักษ์ เชื้อสกุลวนิช
หญิง 4 3 พ.ย. 2565 นางสาวพอลักษณ์ ปาณะดิษ
หญิง 5 3 พ.ย. 2565 นางสาวอาภรณ์ ชัยกุลเสรีวัฒน์
หญิง 6 3 พ.ย. 2565 นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์เจริญ
หญิง 7 3 พ.ย. 2565 นางสาวอัจฉรา จั่นพิเชฐ
หญิง 8 3 พ.ย. 2565 นางวรธัญภรณ์ เอื้อชูเกียรติ
หญิง 9 3 พ.ย. 2565 นางสาวธัญญรัตน์ อรรถปรีชา
หญิง 10 3 พ.ย. 2565 นางชัชชุลี สมุทรคุณ
หญิง 11 3 พ.ย. 2565 นางบุษกล เกียรติไพบูลย์
หญิง 12 3 พ.ย. 2565 นางสาวกาญจนา ชัยกุลเสรีวัฒน์
หญิง 13 5 พ.ย. 2565 นางสาวพรทิพย์ ษมาวัตร
หญิง 14 5 พ.ย. 2565 นางสาวสิรินิตย์ รัตนปิณฑะ
หญิง 15 10 พ.ย. 2565 นางจุฑามาศ เสวตรวิทย์
หญิง 16 11 พ.ย. 2565 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 17 11 พ.ย. 2565 นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร
หญิง 18 11 พ.ย. 2565 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 19 14 พ.ย. 2565 นางสาวรญา อตมกูลศรี
หญิง 20 14 พ.ย. 2565 นางสาวณภัทธิรา วรรณเกษมสุข
หญิง 21 18 พ.ย. 2565 นางสาวเพชราภรณ์ ฝั้นเต็ม
หญิง 22 18 พ.ย. 2565 นางสุขสิรี ปานัญญวาจถ์
หญิง 23 20 พ.ย. 2565 นางสาวอรณี ธนกิจลีลาเจริญ
หญิง 24 20 พ.ย. 2565 นางสาวปัทมาวดี อนุุชาติบุตร
หญิง 25 27 พ.ย. 2565 นางสาวสรรธิดา เดชะรินทร์
หญิง 26 30 พ.ย. 2565 นางสาวสุรวดี วดีรัตน์

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map