หลักสูตร อบรมปฏิบัติธรรมที่วัชรธรรมสถาน ประจำเดือนสิงหาคม โดยพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย

  • 13 - 15 สิงหาคม 2564
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 19 เม.ย. 2564 นายอนุวัฒน์ สืบพรม
ชาย 2 27 มิ.ย. 2564 นายพูนศักดิ์ โพธิ์ยวง
หญิง 1 14 เม.ย. 2564 นางวรนิดา เศวตพัชราภรณ์
หญิง 2 27 เม.ย. 2564 นางสาวกาญจนา ธรรมกร่าง
หญิง 3 2 พ.ค. 2564 นางสุขสิรี ปานัญญวาจถ์
หญิง 4 8 มิ.ย. 2564 นางสาวมาลาฉัตร หังสะสูตร
หญิง 5 8 มิ.ย. 2564 นางสาวสรรธิดา เดชะรินทร์
หญิง 6 14 มิ.ย. 2564 นางสาวจุไรรัตน์ ภูอัศวะมงคล
หญิง 7 29 มิ.ย. 2564 นางสาวนุศริน แซ่เฮง
หญิง 8 11 ก.ค. 2564 นางสาวเปรมวดี กุศลฤกษ์ดี

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map