หลักสูตร อบรมปฏิบัติธรรมที่วัชรธรรมสถาน ประจำเดือนสิงหาคม โดยพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย

  • 13 - 15 สิงหาคม 2564
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 19 เม.ย. 2564 นายอนุวัฒน์ สืบพรม
ชาย 2 12 พ.ค. 2564 นายสุธี วงศ์นำทรัพย์
หญิง 1 14 เม.ย. 2564 นางวรนิดา เศวตพัชราภรณ์
หญิง 2 27 เม.ย. 2564 นางสาวกาญจนา ธรรมกร่าง
หญิง 3 2 พ.ค. 2564 นางสุขสิรี ปานัญญวาจถ์

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map