หลักสูตร อบรมปฏิบัติธรรมที่วัชรธรรมสถาน ประจำเดือนเมษายน โดยพระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

  • 24 - 26 เมษายน 2564
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 12 ม.ค. 2564 นายณรงค์ชัย สุขสดเขียว
หญิง 1 12 ม.ค. 2564 นางสาวบุญธนิต สุขสดเขียว
หญิง 2 12 ม.ค. 2564 นางสาวกุลจิรา บรูมินเหนทร์
หญิง 3 14 ม.ค. 2564 นางสุภาวิตา ฉลาดแฉลม

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map