หลักสูตร อบรมปฏิบัติธรรมที่วัชรธรรมสถาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย

  • 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2564
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 28 ต.ค. 2563 นายภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค
ชาย 2 25 พ.ย. 2563 นายปิยณัฐ นวจิตไพบูลย์
ชาย 3 25 พ.ย. 2563 นายบัณฑิต เบญจพลานนท์
หญิง 1 23 ต.ค. 2563 นางสาวเพชราภรณ์ ฝั้นเต็ม
หญิง 2 23 ต.ค. 2563 นางวรนิดา เศวตพัชราภรณ์
หญิง 3 25 ต.ค. 2563 นางสาวสรรธิดา เดชะรินทร์
หญิง 4 28 ต.ค. 2563 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 5 28 ต.ค. 2563 นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร
หญิง 6 28 ต.ค. 2563 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 7 3 พ.ย. 2563 นางสาวสุภัทรา ภัทรกิจนิรันดร์
หญิง 8 4 พ.ย. 2563 นางสาวดวงทิพย์ อนันต์มนตรี
หญิง 9 18 พ.ย. 2563 นางสาวธัญญพัทธ์ อัครวิทยารุจน์
หญิง 10 25 พ.ย. 2563 นางสุภาวิตา ฉลาดแฉลม
หญิง 11 25 พ.ย. 2563 นางสาวรฐา เบญจพลานนท์
หญิง 12 25 พ.ย. 2563 นางสาวกมลชนก สุริยกุล ณ อยุธยา
หญิง 13 26 พ.ย. 2563 นางสาวพิมพ์ผกา เขาสมบูรณ์
หญิง 14 28 พ.ย. 2563 นางสาวฐิติภาดา สุกิจคณาพร
หญิง 15 28 พ.ย. 2563 นางสาวพัทรนันท์ เรืองเกียรติกุล
หญิง 16 28 พ.ย. 2563 นางพัชรินทร์ เรืองเกียรติกุล
หญิง 17 29 พ.ย. 2563 นางสาวกัลยา เกียรติถาวรชัย
หญิง 18 3 ธ.ค. 2563 นางสาวจิราพัชร ลี้เจริญชัยชนะ

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map