หลักสูตร พิธีบูชาคุณแผ่นดินและทำบุญปีใหม่ ๒๕๖๔

  • 10 - 10 มกราคม 2564
  • งด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ โควิด- 19 เลื่อนไม่มีกำหนด จัดเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบค่ะ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
หญิง 1 6 ต.ค. 2563 นางสาวนฤมล บุตรรัตนะ
หญิง 2 3 ธ.ค. 2563 นางสาวจิราพัชร ลี้เจริญชัยชนะ

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map