หลักสูตร พิธีบูชาคุณแผ่นดินและทำบุญปีใหม่ ๒๕๖๔

  • 10 - 10 มกราคม 2564
  • ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทอดผ้าป่าและถวายสลากภัต เริ่มงาน 6.30 - 11.00 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
หญิง 1 6 ต.ค. 2563 นางสาวนฤมล บุตรรัตนะ
หญิง 2 22 ต.ค. 2563 นางสุขสิรี ปานัญญวาจถ์
หญิง 3 3 ธ.ค. 2563 นางสาวจิราพัชร ลี้เจริญชัยชนะ

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map