หลักสูตร อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน ประจำเดือน...กันยายน โดย อ.พญ.อมรา มลิลา

  • 28 - 30 สิงหาคม 2563
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
หญิง 1 13 พ.ค. 2563 นางวรางคณา ทองคำใส

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map