หลักสูตร อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน ประจำเดือน...สิงหาคม โดย พ่อแม่ครูอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย จ.อุดรธานี

  • 14 - 16 สิงหาคม 2563
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 11 พ.ค. 2563 นายภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค
ชาย 2 25 พ.ค. 2563 นายณรินทร์ ตันติศิรินทร์
หญิง 1 21 เม.ย. 2563 นางวรางคณา ทองคำใส
หญิง 2 23 เม.ย. 2563 นางสุภาวิตา ฉลาดแฉลม
หญิง 3 28 เม.ย. 2563 นางสาวสรรธิดา เดชะรินทร์
หญิง 4 29 เม.ย. 2563 นางสาวศรีสังวร แสงโสมทรัพย์
หญิง 5 3 พ.ค. 2563 นางสาวณฐินี ธนะทรัพย์ชูศักดิ์
หญิง 6 7 พ.ค. 2563 นางสาวสุมาลี อัยยวงศ์
หญิง 7 22 พ.ค. 2563 นางภวิกา ตันสิทธิพันธ์
หญิง 8 26 พ.ค. 2563 นางกรกมล ฮุมแบร์ทฌอง
หญิง 9 29 พ.ค. 2563 นางสาวศุภมน เทียนสงค์
หญิง 10 29 พ.ค. 2563 นางอรพิน เทียนสงค์
หญิง 11 1 มิ.ย. 2563 นางสาวโสภิณ จิระเกียรติกุล
หญิง 12 3 มิ.ย. 2563 นางสาวฐิติภาดา สุกิจคณาพร

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map