หลักสูตร อบรมปฏิบัติภาวนา ณ ป่าช้า

  • 20 - 21 มิถุนายน 2563
  • ลงทะเบียน ณ วัชรธรรมสถาน เสาร์ที่ 20 มิถุนายน 13.00น. บ่ายไปปฏิบัติภาวนา ณ ป่าช้า ใกล้ๆวัชรธรรมสถาน-เนสัญชิก ****ผู้ปฏิบัติให้เตรียม เต็นท์ นั่ง ภาวนามาเองด้วย**** อาทิตย์ เช้า7.30น.ใส่บาตร เสร็จแล้วทานอาหารเช้าร่วมกัน 09-10.00น.ลาศีล และรับฟังดอวาท ก่อนปิดการอบรม การภาวนา ณ สุสาน 20-21 มิถุนายน 2562 ปกติทางวัชรธรรมสถานได้จัดอบรมภาวนา ณ สุสานมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว โดยจัดเฉพาะผู้ปฏิบัติเก่าที่เคยมาภาวนาและดูตัวเองได้แล้ว แต่ต่อมาธรรมบริกรไม่ค่อยมีจึงต้องยุบกิจกรรมนี้ไป แต่ในปีนี้ มูลนิธิดวงแก้วฯ จึงรื้อฟื้นกลับมาอีกครั้ง ในทุกเดือนมิถุนายนของทุกปี การภาวนาที่สุสานนั้นก็เหมือนๆกับการภาวนาที่อื่นๆแต่..สถานที่ภาวนาอาจทำให้เราไม่ฟุ้งซ่านได้ง่ายนัก จิตจะจดจ่ออยู่กับตัวเราไม่ฟุ้งไปที่อื่นด้วยความกลัว ที่เราสร้างขึ้นในใจ เราจะเข้าใจตัวของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น โดยมีระเบียบการปฏิบัติเช่นเดียวกับที่วัชรธรรมสถาน คือ 1. ไม่คุยกัน ปิดวาจา ต่างคนต่างปฏิบัติ อนุญาตให้คุยกับธรรมบริกรเมื่อจำเป็นเท่านั้น 2. เนสัชชิกไม่นอนหลังติดพื้น 3. เต็นท์ที่นำไปด้วยขอเป็นเต็นท์ตาข่ายแบบนั่งไม่ใช้เต็นท์นอนและไม่ทึบ เพื่อธรรมบริกรจะได้เห็นท่านได้ถนัด เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง 4. ไม่จำเป็นไม่ควรออกมานอกบริเวณที่กำหนด การออกนอกบริเวณต้องให้ธรรมบริกรเป็นผู้นำไปเช่นไปเข้าห้องน้ำ 5. ผู้ที่จะร่วมกิจกรรม ขอความร่วมมือเคร่งครัดในระเบียบปฏิบัติ และเวลาด้วย 6. ไม่นำสัมภาระอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นเข้าไปในบริเวณสุสาน เช่นโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป เครื่องมืออิเลกทรอนิกส์ เครื่องเล่นMP3 ของมีค่าทุกชนิด** 7. ห้ามนำอาหาร นม น้ำดื่ม น้ำหวานและปานะเข้าไปในบริเวณสุสาน 8. ขอผู้ที่มีรถช่วยนำรถไปเองเพราะรถของมูลนิธิฯถวายไปตามวัดหมดแล้ว โดยให้เพื่อนๆนั่งไปด้วย แต่ไม่ให้เข้ามาที่รถ ตลอดการปฏิบัติในสุสาน 9. รับจำนวนจำกัด ธรรมบริกร 1ท่านต่อผู้ปฏิบัติ1คน รวมไม่เกิน15ท่าน 10. ลงทะเบียนล่วงหน้า ปิดรับสมัครกลางเดือน พฤษภาคม โทรยืนยันที่คุณกาญจนา 085-123-9952 ก่อนเดินทาง1สัปดาห์ด้วยตนเอง เพราะอาจมี สัมภาษณ์ด้วย 11. การภาวนาไม่เน้นฟังธรรม มีแค่ทำวัตรสวดมนต์ และถามตอบปัญหาเล็กน้อยเท่านั้น 12. ลงทะเบียนที่วัชรธรรมสถาน13.00น.วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. ปิดอบรมที่วัชรธรรม 10.00น.วันอาทิตย์ที่21มิ.ย. 13. ชุดเครื่องแต่งกายสีขาว แต่งกายชุดขาวเท่านั้น รองเท้าแตะ + เสื้อกันฝน/ร่ม ไม่ให้ใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆรวมทั้งกล้องถ่ายรูปด้วย ****ไม่อนุญาติให้นำภาพภายในสุสานเผยแพร่ออกไปในทุกช่องทาง*** 14. การอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ กาสนับสนุนกิจกรรมสามารถกระทำผ่านมูลนิธิดวงแก้ว และวัชรธรรมสถาน **รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 20 ท่าน****

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
หญิง 1 20 ก.พ. 2563 นางสาววีรินท์ พัฒนะอาริยะกุล
หญิง 2 22 ก.พ. 2563 นางสาวผุสรัตน์ รัตนานนท์
หญิง 3 22 ก.พ. 2563 นางสาวศรีสังวร แสงโสมทรัพย์

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map