หลักสูตร อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน ประจำเดือน...กุมภาพันธ์ โดย พ่อแม่ครูอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย จ.อุดรธานี

  • 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 5 พ.ย. 2562 นายภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค
หญิง 1 31 ต.ค. 2562 นางสาวศิริวรรณ ประสิทธิ์เวช
หญิง 2 31 ต.ค. 2562 นางสาวณฐินี ธนะทรัพย์ชูศักดิ์
หญิง 3 31 ต.ค. 2562 นางปรางค์วรินทร์ ชมภูศรี
หญิง 4 31 ต.ค. 2562 นางสาวมธุรดา นากะ
หญิง 5 31 ต.ค. 2562 นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร
หญิง 6 31 ต.ค. 2562 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 7 31 ต.ค. 2562 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 8 6 พ.ย. 2562 นางเขมณัฏฐ์ พุฒพันธพงศ์
หญิง 9 7 พ.ย. 2562 นางสาวพิชญากร อัครกฤษฎิกุล
หญิง 10 8 พ.ย. 2562 นางสาวสรรธิดา เดชะรินทร์
หญิง 11 10 พ.ย. 2562 นางสาวดารกา เชาว์กีรติกุล
หญิง 12 10 พ.ย. 2562 นางสาวอชิ​รญา​อร​ คำผา

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map