หลักสูตร กฐินประจำปี 2562 วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันโน(ไม่ต้องสมัคร,สามารถไปร่วมงานบุญได้เลยครับ) *** 9 พ.ย. ตอนเย็น มีทำวัตรเย็น / พอ.บุญมีเทศน์ และ 10พ.ย. กฐินประจำปี 2562 + มีใส่บาตรเช้าด้วยนะครับ

  • 10 - 10 พฤศจิกายน 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
หญิง 1 26 ส.ค. 2562 นางสาวณัฏฐ์ชยธร วัฒนเสถียรวงศ์

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map