หลักสูตร เรียนเชิญร่วมงานบูชาคุณแผ่นดิน พ่อแม่ครูอาจารย์ และทำบุญปีใหม่ 2563

  • 5 - 5 มกราคม 2563
  • พิธีบูชาคุณแผ่นดินวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 06.00-11.00น. พิธีบูชาคุณแผ่นดิน เริ่มมาโดยดำริขององค์หลวงตาบ้านตาด ตั้งแต่สมัยท่านทำโครงการช่วยชาติ มูลนิธิดวงแก้วจึงได้จัดงานพิธีนี้ขึ้นทุกๆปีตลอดมาตั้ง แต่ปี 2545 ณ สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ แต่ต่อมาในปี 2551 เราได้มอบถวายวัชรธรรมสถานให้องค์หลวงตาเรียบร้อยแล้ว เราจึงย้ายมาจัดงานที่วัชรธรรมสถานเพื่อเป็นการระลึกคุณของท่านตั้งแต่ 10มกราคม ปี 2558 เป็นต้นมา ในปี 2563 นี้ ก็เช่นกันเราจะได้กราบอาราธนาพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ได้เมตตามาสอนอบรมให้ผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถานมาเป็นตัวแทนขององค์หลวงตา ให้เราได้ทำบุญ บูชาคุณแผ่นดิน-คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามที่องค์หลวงตาท่านพาดำเนินไว้แต่แรก และ เป็นการทำบุญปีใหม่ ต้อนรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตใหม่ปีใหม่ที่จะมาถึงอีกด้วย จึงขอเรียนเชิญท่านกัลยาณมิตร พุทธบริษัททุกท่านโปรดร่วมกันมาทำบุญทำกุศลด้วยกันในวันที่ 5 มกราคมเวลา 06.00-11.00น. ณ วัชรธรรมสถาน กำหนดการ 7.00 น. ตักบาตรอาหารแห้งพ่อแม่ครูอาจารย์ 9 รูป 8.00 น. กราบอังคาสถวายจังหัน 9.30 น. ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ร่วมกันรับศีล ฟังธรรม พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วแสดงธรรมให้ธรรมโอวาทพรปีใหม่2563 ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันถวาย ปัจจัยไทยธรรม ถวายผ้าป่าเป็นปัจจัยสนับสนุนการอบรมปฏิบัติภาวนาวัชรธรรมสถาน เสร็จแล้วพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร ***มาร่วมกิจกรรม ไม่ต้องสมัครค่ะ***

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
หญิง 1 19 พ.ย. 2562 นางสาวเกษณัฎฐ์ชา เศรษฐวัฒน์
หญิง 2 28 พ.ย. 2562 นางสาวเกษฏา บุญครอง
หญิง 3 2 ธ.ค. 2562 นางเนรัญชรา แสงทักษิณ

ผู้สนับสนุน

  • เจ้าภาพผ้าป่ากองละ 3000 บาท เจ้าภาพถวายปัจจัยไทยธรรม พ่อแม่ครูอาจารย์องค์ละ 5000 บาท โอนปัจจัยที่ ธ.ทหารไทย เลขที่ 040-233-6242 "วัชรธรรม" หรือพร้อมเพย์ 089-892-8822 ติดต่อประสาน โทร.081-875-5588 // 085-123-9952 ส่งหลักฐานการโอนที่อีเมล์ vacharadham@gmail.com

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์