หลักสูตร อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน...ประจำเดือนมีนาคม

  • 22 - 24 มีนาคม 2562
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
หญิง 1 2 ม.ค. 2562 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 2 2 ม.ค. 2562 นางสุภาวิตา ฉลาดแฉลม
หญิง 3 3 ม.ค. 2562 นางสาวพรรณวิภา พ่วงจีน
หญิง 4 4 ม.ค. 2562 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 5 10 ม.ค. 2562 นางสาวกุลลักษณี สืบสุข
หญิง 6 10 ม.ค. 2562 นางสาวศรีสังวร แสงโสมทรัพย์
หญิง 7 14 ม.ค. 2562 นางสุพิชฌาย์ ฉายแสง
หญิง 8 15 ม.ค. 2562 นางสาวสุภาณี ไหลภาภรณ์
หญิง 9 15 ม.ค. 2562 นางสาวพัทรนันท์ เรืองเกียรติกุล
หญิง 10 15 ม.ค. 2562 นางสาวจิตอนงค์ ลีลาพงศ์
หญิง 11 16 ม.ค. 2562 นางสาวอุ่นจิต หาญวิริยะฤทธา
หญิง 12 16 ม.ค. 2562 นางสาวบุญธนิต สุขสดเขียว
หญิง 13 19 ม.ค. 2562 นางสาวศิรินันท์ บวรเอนกสกุล
หญิง 14 19 ม.ค. 2562 นางอัญชลี ศรีหิรัญ

ผู้สนับสนุน

  • คุณณัฐนี เจ้าภาพหลักสูตรประจำเดือนมีนาคม

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map