หลักสูตร พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม วัดป่าหนองไผ่ กับ พระอาจารย์มหาจักรายุทธ สัมปัตโต วัดป่าโนนขุมเงิน

  • 20 - 22 กรกฏาคม 2561
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 11 พ.ค. 2561 นายสงวน คุณาธินันท์
ชาย 2 23 พ.ค. 2561 นายปราโมทย์ รอดบัณฑิต
ชาย 3 3 มิ.ย. 2561 นายพีรัช วงศ์วิภาส
หญิง 1 26 เม.ย. 2561 นางสาวรสสุคนธ์ แก้วป้องปก
หญิง 2 27 เม.ย. 2561 นางวิไลลักษณ์ เกียรติธีรรัตน์
หญิง 3 29 เม.ย. 2561 นางสาวกัญชุดา โรจนนิธิปรีดา
หญิง 4 4 พ.ค. 2561 นางสาวประพาฬรัตน์ องอาจเชาว์เลิศ
หญิง 5 4 พ.ค. 2561 นางสาวดนิตา ปิติศุภนนท์
หญิง 6 4 พ.ค. 2561 นางสาวอัมราภรณ์ ภู่ระย้า
หญิง 7 6 พ.ค. 2561 นางนิรชา พรบรรเจิด
หญิง 8 17 พ.ค. 2561 นางสาววรรณวิภา เลิศปัญญาพร
หญิง 9 21 พ.ค. 2561 นางสาวดวงกมล บัวเสริมสวรรค์
หญิง 10 22 พ.ค. 2561 นางสาวหทัยทิพย์ เชิงวิวัฒน์กิจ
หญิง 11 3 มิ.ย. 2561 นางชญานี จารุโกศล
หญิง 12 4 มิ.ย. 2561 นางสมนึก ปัญโญ
หญิง 13 4 มิ.ย. 2561 นางสาวพรเพ็ชร์ ยินอัศวพรรณ
หญิง 14 4 มิ.ย. 2561 นางวลี สงสุวงค์
หญิง 15 5 มิ.ย. 2561 นางสาวพรรณวิภา พ่วงจีน
หญิง 16 10 มิ.ย. 2561 นางสาวฤทัยพัณณ์ พุดลา
หญิง 17 10 มิ.ย. 2561 นางสมศรี คงสาธิตพันธุ์

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map