หลักสูตร พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม วัดป่าหนองไผ่ กับ พระอาจารย์มหาจักรายุทธ สัมปัตโต วัดป่าโนนขุมเงิน

  • 20 - 22 กรกฏาคม 2561
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 11 พ.ค. 2561 นายสงวน คุณาธินันท์
ชาย 2 23 พ.ค. 2561 นายปราโมทย์ รอดบัณฑิต
ชาย 3 3 มิ.ย. 2561 นายพีรัช วงศ์วิภาส
หญิง 1 26 เม.ย. 2561 นางสาวรสสุคนธ์ แก้วป้องปก
หญิง 2 27 เม.ย. 2561 นางวิไลลักษณ์ เกียรติธีรรัตน์
หญิง 3 17 พ.ค. 2561 นางสาววรรณวิภา เลิศปัญญาพร
หญิง 4 21 พ.ค. 2561 นางสาวดวงกมล บัวเสริมสวรรค์
หญิง 5 22 พ.ค. 2561 นางสาวหทัยทิพย์ เชิงวิวัฒน์กิจ
หญิง 6 3 มิ.ย. 2561 นางชญานี จารุโกศล
หญิง 7 4 มิ.ย. 2561 นางสมนึก ปัญโญ
หญิง 8 4 มิ.ย. 2561 นางสาวพรเพ็ชร์ ยินอัศวพรรณ
หญิง 9 5 มิ.ย. 2561 นางสาวพรรณวิภา พ่วงจีน
หญิง 10 10 มิ.ย. 2561 นางสาวฤทัยพัณณ์ พุดลา
หญิง 11 10 มิ.ย. 2561 นางสมศรี คงสาธิตพันธุ์
หญิง 12 21 มิ.ย. 2561 นางสาวกิตติยา บรรเทิงใจ
หญิง 13 23 มิ.ย. 2561 นางสาวบุษฎี ปริปุณณานนท์
หญิง 14 26 มิ.ย. 2561 นางสาวมัลลิกา ชูดวงแก้ว
หญิง 15 29 มิ.ย. 2561 นางสาวณฐินี ธนะทรัพย์ชูศักดิ์
หญิง 16 12 ก.ค. 2561 นางสาวธนัชญา ธนสารรัตนกุล

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์