หลักสูตร พระอจ.บุญมี ธัมมรโต และ พระอจ.ทวีทรัพย์ เล็งไธสงค์ วัชรธรรมสถาน

  • 22 - 24 มิถุนายน 2561
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
หญิง 1 26 ก.พ. 2561 นางสาวปรรณ ฐปภัศร์
หญิง 2 6 มี.ค. 2561 นางสาวเฉลิมพร อยู่ประเทศ
หญิง 3 8 มี.ค. 2561 นางสาวบุญธนิต สุขสดเขียว
หญิง 4 11 มี.ค. 2561 นางสาวกัญชุดา โรจนนิธิปรีดา
หญิง 5 16 มี.ค. 2561 นางภัคจิรา รุ่งเรืองใจ
หญิง 6 19 มี.ค. 2561 นางสาวศิริวรรณ ประสิทธิ์เวช

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์