หลักสูตร พระอจ.บุญมี ธัมมรโต และ พระอจ.สมพร ปัญญาภรโน วัดป่าท่างาม

  • 25 - 27 พฤษภาคม 2561
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
หญิง 1 29 ม.ค. 2561 นางสาวศิริวรรณ ประสิทธิ์เวช
หญิง 2 4 ก.พ. 2561 นางสาวเพ็ญศรี เกิดทรัพย์
หญิง 3 5 ก.พ. 2561 นางสุภาวิตา ฉลาดแฉลม
หญิง 4 14 ก.พ. 2561 นางสาวพัทธมน สนั่นดัง
หญิง 5 15 ก.พ. 2561 นางสาวศรีสังวร แสงโสมทรัพย์

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์