หลักสูตร พระครูนิรมิตวิทยากร(พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช) วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

  • 27 - 29 เมษายน 2561
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 18 มี.ค. 2561 นายนิรันดร์ พิทักสิทธิ์เกษม
หญิง 1 1 ม.ค. 2561 นางสาวบุญธนิต สุขสดเขียว
หญิง 2 3 มี.ค. 2561 นางสาวศศิพัชร์ วงศ์ใหญ่สกุล
หญิง 3 11 มี.ค. 2561 นางสาวกัญชุดา โรจนนิธิปรีดา
หญิง 4 14 มี.ค. 2561 นางสาวศิรินันท์ บวรเอนกสกุล
หญิง 5 18 มี.ค. 2561 นางสมนึก ปัญโญ
หญิง 6 18 มี.ค. 2561 นางนิภารัตน์ พิทักสิทธิ์เกษม

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์