หลักสูตร พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม วัดป่าหนองไผ่ กับ พระอาจารย์มหาจักรายุทธ สัมปัตโต วัดป่าโนนขุมเงิน

  • 23 - 25 มีนาคม 2561
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 29 พ.ย. 2560 นายกิตติชัย สนิท
หญิง 1 28 พ.ย. 2560 นางสาวสรรธิดา เดชะรินทร์
หญิง 2 5 ธ.ค. 2560 นางสาวปรรณ ฐปภัศร์
หญิง 3 4 ม.ค. 2561 นางขวัญใจ ชาญณรงค์
หญิง 4 6 ม.ค. 2561 นางสาวพิมพ์รภัช พิพิธบวรเลิศ
หญิง 5 15 ม.ค. 2561 นางภัคจิรา รุ่งเรืองใจ
หญิง 6 16 ม.ค. 2561 นางเขมณัฏฐ์ พุฒพันธพงศ์

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์